skip to Main Content

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties over de inhoud en/of werking van deze website, of bent u eigenaar en wenst u uw bungalow aan te bieden? Neem vrijblijvend contact op via info@le-mattas.nl

Login beheerder(s)

Route de la Genèse, 30430 Méjannes-le-Clap info@le-mattas.nl Google review

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website gepubliceerd wordt onvolledig of onjuist is. De informatie op le-mattas.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde teksten, foto’s en/of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van le-mattas.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
le-mattas.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

In deze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Back To Top
×Close search
Zoeken